Contact

Jurong Intan Foil Manufacturing Co.,Ltd
No.88,Wushang'an Baohua Town,Jurong Zhenjiang City,Jiangsu Province,China
WhatsApp: +8613851815111
0511-8672252
Skype : jackyshi2013
WeChat: jacky_shi2009